Dr. Václav Svěrák

Photo Dr. Václav Svěrák Specialista na kardiovaskulární choroby provádím kardiologická vyšetření i neinvazivní diagnostické služby (elektrokardiogram, echokardiogram, ekodoppler karotických nebo dolních končetin, zátěžový test) u dospělých a dospívajících pacientů.
Od roku 2016 se také věnuji sportovní kardiologii; Pracuji na Ústavu sportovní medicíny a vědy, kde jsem se podílel (a stále účastním) na hodnocení sportovců národního a olympijského zájmu.